Tips för att hjälpa pollinatörerna

1 Låt blommorna blomma

Låt gräsmattan blomma. Gräsmattan är en död yta för pollinatörer. Spara så många blommor du kan och låt dom blomma över innan du klipper gräset. Eller lämna små öar där bina kan hämta nektar och pollen. Låt vägkanterna blomma så länge som det är möjligt utan att påverka trafiksäkerheten.

2 Undvik gifter

Använd inte bekämpningsmedel som ex vis Round-up i din trädgård. De påverkar bin och humlor och den övriga omgivningen negativt. Uppmana gärna återförsäljare av dessa medel att sluta sälja dem.

3 Plantera biväxter

Välj blommor och träd som ger mycket nektar och pollen till pollinatörerna. På våren är vårlökarna och sälgen otroligt viktiga. Måbär är en annan tidigblommande buske. Kastanj, lind och alla fruktträd är himmel för bin och humlor. Fråga plantskolan efter bivänliga växter och läs på själv också. Behåll ”ogräset”. Maskrosor ger god honung. Likaså klövern och ärtor. Tips för höstens livräddningar är kärleksört och stäppsalvia.

4 Bina behöver vatten

Fågelbad med steniga, mossiga eller sandiga partier gör det lättare för bina att dricka. Likadant i dammen eller bäcken.

5 Bygg eller köp biholkar

Ett enkelt sätt att bli bi- och humleskötare på. Helt underhållsfritt.

Bildresultat för biholkarBildresultat för biholkar

Bildresultat för biholkar  Bildresultat för biholkar

Bildresultat för biholkar

Dela med dig....Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPin on PinterestGoogle+Email to someonePrint this page