Om oss

Vi startade vår biodling 2012 för att vi ville bidra till att hålla den biologiska mångfalden vid liv via våra honungsbin.  Viktigt för oss är att behålla hantverkskänslan i biodlandet och behandla honungen och bina med varsam hand. Vår honung är vad man ibland i folkmun brukar benämna kallslungad. Det innebär att honungen inte värms upp vid något tillfälle under tiden vi hanterar den, vilket vi gör så litet som möjligt för att behålla nyttigheterna. En självklarhet är att använda oss av ekologiska metoder som friskvård för bina.

Vid Fels mosse bland mossar, ängar och slätter har bina tillgång till såväl natur som trädgårdar och odlingslandskap. Fels bigård ligger i Vallkärras nordvästra hörn, strax utanför Lund.

Vår honung
Naturen omkring oss består av slätt, äng och mossar där bina förutom att samla nektar och pollen till sina samhällen, också bidrar till att pollinera blommor, buskar och träd i omgivningen. Vegetationen här är artrik med flera ovanliga arter men också fläder, vildrosor, hagtorn, klöver, björnbär och kastanj kan finnas i vår honung.
Vi skördar honungen vid två tillfällen under sommaren och hanterar honungen minsta möjliga för att inte minska nyttigheterna i den. De olika skördarna innebär att varje honung har sin egen karaktäristiska och unika smak, konsistens och färg.

Det är ju bin från olika kupor som samlar honungen och bina är vad vi kallar blomtrogna, det vill säga hittar de något som blommar rikligt och börjar samla där så samlar de tills blomningen är över och sedan de tar nästa blomma. Så olika växter kan dominera i de olika kuporna och då kan också honungen få lite olika smak och doft.
För att samla 1 kg honung besöker bina miljontals blommor så det är tur att det finns flera tiotusentals bin i samhället som kan hjälpa till med detta arbete. Av ca 3 kg nektar blir det 1 kg honung. Bina kan ha samlat nektar från upp till femtio olika blomsorter.

I honungen finns värdefullt protein i form av pollen, det kan vara 1 500 – 10 000 pollenkorn per gram honung och det är dragväxterna som avgör pollenhalten.
Bina arbetar hårt med pollineringen av olika växter och vi vill låta dom arbeta i fred i mesta möjliga mån och bara hjälpa till och underlätta deras arbete på de sätt vi kan.

web-1